Sekce
Činnost

Akce SDH za rok 2020


12. března 2020 vyhlásila vláda nouzový stav a mimo jiné omezila volný pohyb osob, laicky řečeno, celostátní karanténu.
Byly zrušeny veškeré akce sboru, kterých se zúčastnil, a nebo pořádal. Činnost sboru se zajišťovala pouze elektronicky, nebo po telefonu tak, aby se udržel chod sboru.5. září 2020 po částečném uvolnění situace náš sbor oslavil 130 let založení. Slavnost se konala na hasičské zbrojnici Tlumačovská již od dopoledních hodin.
Na slavnostní schůzi zazněli projevy představitelů sboru, hostů a zástupců MČ Praha 13 a MSH Praha. Byly předány čestná uznání a vyznamenání zasloužilým členům sboru. Poté byla položena kytice u pomníku padlých.
Po společném slavnostním obědě proběhly statické ukázky historické a současné techniky.
Zároveň s oslavami se konal Dětský den aneb Rozloučení s prázdninami, za účasti desítek dětí a dospělých.13. září 2020 se v Praze - Kbelích, konalo Shromáždění delegátů sborů hl. m. Prahy. Po registraci delegátů a projevech, bylo zahájeno jednání o volbě starosty a dalších kandidátů na funkce v orgánech MSH hl. m. Prahy a SH ČMS.
Za starostu sdružení byl jednohlasně zvolen Bc. Martin Wagner, MBA.Od konce září bylo opět zrušeno uvolnění a znova nastala karanténa. Byla zrušena z důvodu Vládního nařízení o počtu osob akce jako Pouštění draků, opět se nekonaly pravidelné schůze sboru. Zrušena byla i nadílka Čerta a Mikuláše ve Spolkovém domě.
Byly zrušeny i Valné hromady sborů a přesunuty na r. 2021, až dojde k uvolnění stávající situace.
Rok 2020 byl rokem omezené činnosti sboru, kdy se členové snažili zabezpečit chod a připravenost jednotky.

<<   1   3   4